Warning: mysql_connect(): Access denied for user 'natvanne_natek'@'kami.oderland.com' (using password: YES) in /home/natvanne/subdomains/dev/wp-content/plugins/konturiDb/Konturi/DB/DbMysql.php on line 5
Initiativ & samarbeten – Nätverkstan

Initiativ & samarbeten

Det senaste från Initiativ & samarbeten

Om initiativ och samarbeten

Nätverkstan är inte bara en resurs som servar och utbildar kulturlivet, vi griper också in och samverkar med andra när utvecklingen inom kulturlivet och samhället så kräver det.

Initiativ

Några exempel…

I samband med att det blev känt att Nya Tider skulle medverka vid Bok- och biblioteksmässan 2016, därefter nekades medverkan och sedan ändå tilläts medverka, har debatten rasat om yttrandefrihet och politisk extremism. Diskussionen har förts både i traditionella och sociala medier, och kommit att omfatta demokratins grundvillkor. I enlighet med sin ambition att verka för en kritisk offentlighet har Nätverkstan dokumenterat debatten om Bokmässan och Nya Tider i boken Ska man tala med nazister?. I nyskrivna bidrag jämförs den svenska diskussionen med den kring bokmässorna i Frankfurt och Leipzig. Politiker runt om i landet intervjuas om sina erfarenheter av att ”ta debatten” med Sverigedemokraterna.

The Fika project syftade till att utveckla en fortbildning i internationell kulturledning som förmår möta kraven från en komplex och föränderlig samtid. Som en del av resultatet finns nu böckerna Perspectives on Cultural Leadership och Narratives by Cultural Change Makers ett analytiskt och empiriskt underlag till det tänkta utbildningsprogrammet. I den svenska utgåvan ”På något sätt är vi med om att skapa världen på nytt …” 21 texter om att jobba med konst och kultur möts texter från de båda engelska utgåvorna. Läs mer om projektet här.

”…en sorts kulturpolitisk thriller” skrev Ola Larsmo i Dagens Nyheter om Tidskriftsstriden: sju dagar som skakade Kultursverige. Antologin dokumenterar 2014 års stora strid om kulturtidskrifterna, en strid som mot alla odds slutade med att tidskrifterna fick behålla det statliga anslaget. Tidskriftsstriden har denna dramatiska strid dokumenterats. Här finns upprop, riksdagsprotokoll och en rad artiklar om kulturtidskrifternas betydelse. Dokumentationen har sammanställts på initiativ av Nätverkstan i samarbete med Föreningen Sveriges Kulturtidskrifter.

Voices from the Waters (2013 och 2014), var en internationell festival som samlade fiskare och forskare, filmare och konstnärer, pedagoger och miljöaktivister, som alla arbetar med det som är livets början och förutsättning: vatten och hav. Voices from the Waters etablerades i Indien av Bangalore Film Society som ett sätt att aktualisera livsviktiga vattenfrågor genom film, konst och samtal. Nätverkstan tog 2013 initiativet till Göteborg och Sverige. Festivalen fick även satelliter i Ale, Kungälv, Lerum och Hamburgsund.

Nätverkstan Kulturtidskrifter

Nätverkstan Kulturtidskrifters syfte är att vara ett stöd för svenska kulturtidskrifter på bästa möjliga sätt. Vi arbetar ständigt med att förbättra och förenkla distribution, för att synliggöra, sprida och marknadsföra tidskrifterna samt för att tillhandahålla utrustning på både fysiska och digitala plattformar. Vi strävar efter att hjälpa kulturtidskrifterna nå läsare både via vårt återförsäljarnätverk och våra utåtriktade aktiviteter.

Hållbara kulturföretag

Vi vill att det ska fortsätta skapas mycket konst och kultur. För att stötta små kulturföretag kan vi nu tillsammans med Drivhuset Göteborg erbjuda kostnadsfri vägledning och kompetensutveckling inom ekonomi och affärsutveckling. Vi fokuserar på strategier för att utveckla ekonomiskt hållbara verksamheter.

Framför allt riktar vi oss till mindre aktörer – enskilda firmor, frilansande konstnärer, ekonomiska föreningar, små aktiebolag och handelsbolag. Vi vet att det finns både frivilliga och ofrivilliga företagare inom kultursektorn och erbjuder stöd utifrån deltagarnas behov och frågeställningar.

Hållbara kulturföretag är ett projekt som finansieras av Västra Götalandsregionen. Det är inget program man anmäler sig till utan varje tillfälle bokas separat. Deltagandet är kostnadsfritt.

kulturföretag

Vi erbjuder:

● Meetups: Tillfällen med gruppvägledningar på olika teman. Rådgivare från Nätverkstan och Drivhuset Göteborg finns på plats i Lagerhuset i Göteborg. Det finns även möjlighet att delta via Zoom.

● Personlig vägledning: Uppföljande rådgivning och kompetensutveckling utifrån enskilda kulturföretagares behov.

 Focus Fridays: Stöd för att få arbetet gjort genom tidsplaneringsverktyg, sammanhang och handledning. Arbetet äger rum i Yesbox lokaler i Gamlestans fabriker.

Mer information om datum och anmälan kommer inom kort.

 

Kontakt:

Karin Dalborg, karin.dalborg@natverkstan.net

 

”Kännetecknande för kulturföretagen är att de har att hantera dubbla eller parallella system. De måste behärska såväl en konstnärlig logik som en praktisk-ekonomisk. Dessa oförenliga värdesystem måste, som olja och vinäger, samsas inom ett och samma företag. Det är som en sfär med två tyngdpunkter, ett ägg med två gulor eller kanske – mer problematiskt – ett hjul med två nav.” (Ur rapporten Den ofrivillige företagaren, som du hittar bland Nätverkstans publikationer)

Om Nätverkstan

Nätverkstan är ett kunskapscentrum som stöttar och utvecklar kulturlivet. Vi har i drygt tjugo år – praktiskt och teoretiskt – arbetat med frågor om kultur, ekonomi och företagande. Här finns bland annat Sveriges mest specialiserade redovisningsavdelning för kulturverksamheter. Vi arbetar även med utbildning, digital produktion, registerhantering och olika uppdrag, samarbeten och initiativ. Läs mer om Nätverkstan Redovisning här.

Om Drivhuset

Drivhuset är en icke-vinstdrivande stiftelse som arbetar för att stötta människors entreprenörskap dels genom personlig vägledning men också genom utbildningsinsatser och program. Grunden i Drivhusets verksamhet är Loopmetoden som utvecklats i samverkan med Chalmers entreprenörsskola samt TOOKIG, en ledarskapsmodell som utvecklats tillsammans med forskare på Göteborgs universitet. Drivhuset är vår samarbetspartner i projektet Hållbara kulturföretag. Läs mer om Drivhuset Göteborg här.

●●●●●●●●●●●●●●●●
Hållbara kulturföretag finansieras av Västra Götalandsregionen. Projektet är en del av deras program för kulturella och kreativa näringar som fått extra medel med anledning av coronapandemin. Läs mer på vgregion.se/kkn

”Vi vill att de som jobbar inom konst och kultur ska kunna leva på det de gör och hitta långsiktiga strategier att fortsätta göra det.”

Karin Dalborg

VD, Nätverkstan

Helpdesk Kulturstöd // Hållbart kulturföretagande. Samtal med Karin Dalborg och Leif Eriksson, Nätverkstan. Förvaltningen för kulturutveckling Västra Götalandsregionen, livestream 12 juni 2020. 

Publikationer om kulturföretagande

Nätverkstan planerar utgivning av en ny publikation 2020. Sedan tidigare finns dessa skrifter tillgängliga:

Hur långt är ett snöre? – ”Kulturföretagande för dummies”
”Diskussioner om konst, kultur och företagande är komplexa, ibland kontroversiella och inte sällan förvirrade. Begreppen som används är ofta oklara och omstridda. Alltför ofta förs diskussionerna på olika nivåer samtidigt och blandas följaktligen samman. Dessa sidor är upplagda som en lathund med fokus på kulturföretag, en ”Kulturföretagande för dummies”, i fråga-svar-form. De rör sig från övergripande och principiella frågeställningar ned till konkreta frågor som kulturföretagaren, tjänstemän med ansvar för kultur- och näringslivsutveckling eller kultur- och näringspolitiker möter varje dag.”
– David Karlsson (ur författarens förord). Ladda ner PDF

● Den ofrivillige kulturföretagaren – En studie av kultur, ekonomi och företagande
”Men det finns många konstnärer och kulturutövare som av omständigheterna, mer eller mindre frivilligt, tvingats in i rollen som företagare. Dessa kulturföretagare hamnar ofta mellan stolarna. De hamnar mellan stolta kulturpolitiska målsättningar och bistra arbetsmarknadspolitiska realiteter. Vi vill i denna rapport vidga perspektivet och visa på en annan möjlighet. Syftet är att med utgångspunkt i de initiativ till företagsutveckling och företagarstöd som visat sig fungera i andra branscher visa på utvecklingsmöjligheter även för kulturföretagaren. ”Stopp!”, säger den initierade, ”det finns redan företagarstöd, riktat till alla företag oavsett bransch”. Det gör det. Men vi kommer att argumentera för att kultursektorn lever under specifika villkor, och befintligt företagsstöd är dåligt anpassade till dessa villkor.”
– David Karlsson och Lotta Lekvall (ur författarnas förord). Ladda ner PDF

● Örnarna och myrstacken. Vad vet vi om de kreativa näringarna?
Omarbetning pågår, nytryck kommer under hösten 2020.

Nätverkstan är en oberoende aktör i kulturlivet med målet att vara ett av Sveriges främsta resurscentrum för småskalig publicistisk, konstnärlig och annan kulturell verksamhet.

Startad 1996 och ägs av tidskriften Ord & Bild, Tidskriftsverkstaden i Väst och studieförbundet Sensus.

Telefon:
Växel 031-743 99 00
Ledning 031-743 99 26
Kulturtidskrifter 031-743 99 05
Redovisning 031-743 99 25
Utbildning 031-743 99 08
Medieverkstan 031-743 99 02

E-post:
info@natverkstan.net

Besöksadress:
Lagerhuset
Heurlins plats 1B
413 01 Göteborg

Postadress:
Nätverkstan
Box 311 20
400 32 Göteborg